Vilkår og planer

SEMESTERPLAN VÅR 2024

Mandagsundervisning:   SEMESTERPLAN VÅR 2024

PÅMELDING

Søknad med svar om plasstilbud i Bykirken Kulturskole gjelder som bindende påmelding. Ved søknad settes søkeren på venteliste. Plassen er ikke bekreftet før mottatt bekreftelse og innbetalt semesteravgift.
Semesteravgift betales gjennom vårt påmeldingssystem. Ved purring tilkommer et gebyr.
Ved avmelding senere enn 14 dager før semesterstart må semesteravgift betales, med mindre avmelding skyldes forhold ved Bykirken Kulturskole.
Ved avmelding i løpet av semesteret vil semesteravgift ikke bli refundert.

OPPTAK

Bykirken Kulturskole har hovedopptak hvert semester før semesterstart. Søknadsfrister publiseres på skolens nettsider.
Det vil være åpent for kontinuerlig opptak etter semesterstart dersom vi har ledige plasser.
Ta kontakt med skolen dersom vi ikke har plass eller tilbud på ønsket kurs/instrument.

FORESATTE

Foreldre og søsken kan ikke være med inn i timene med mindre dette er avtalt med lærer på forhånd. Det er imidlertid tilgjengelig oppholdsrom med kaffe, vann og wifi.

TILSTEDEVÆRELSE

Dersom eleven ikke kan møte til avtalt time skal det meldes fra til lærer snarest.
Dersom lærer er forhindret fra undervisningen vil vi forsøke å finne vikar. Om dette ikke skulle la seg gjøre vil eleven få tilbud om å ta igjen timen.
Elevfravær erstattes normalt ikke, men det kan søkes om permisjon på forhånd ved lengre fravær

RESVERVASJON

Elever og foresatte samtykker ved påmelding til at Bykirken Kulturskole står fritt til å bruke bilder/video av aktiviteter i skolen til markedsføring og eget bruk. Dersom du/dere ønsker å reservere dere mot dette ber vi dere ta konkakt.

FORTRINNSRETT

Eksisterende elever har fortrinnsrett på plasser ved semesteropptak og vil ha en egen søknadsfrist før hovedopptak begynner.

INSTRUMENTER OG UTSTYR

Se beskrivelse av hvert enkelt kurs for mer informasjon om hva som kreves av instrumenter og utstyr.
Generell informasjon: Bykirken Kulturskole har trommesett, pianoer, bassforsterker, gitarforsterker, lydanlegg og mikrofoner til bruk i undervisningen. Elever som spiller gitar og bass må ha med eget instrument i undervisningen. Kulturskolen har fioliner til utlån/utleie.

PERSONLIGE EIENDELER

Bykirken Kulturskole har ikke forsikringsansvar eller erstatningsansvar for tap av personlige eiendeler i våre lokaler eller arrangementer.

FORBEHOLD

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil på våre hjemmesider.
Endringer i kurstilbud kan forekomme dersom antall påmeldte ikke muliggjør fornuftige gruppestørrelser og sammensetninger. Søkere vil i så fall bli kontaktet.