Vi åpner nå for nye søkere på Bykirken kulturskole! Søk idag!

Søk om kulturskoleplass for VÅREN 2024 idag!

Søk her: https://app.checkin.no/event/57494

Vi har også sponsede plasser for våren 2024
Les mer om dette her: http://www.bykirkenkulturskole.no/2020/02/14/spennede-nyheter/

Hos oss er musikkglede og musikalsk utvikling de to viktigste strengene vi spiller på. Det å skape musikk sammen med andre er kjempegøy! Trommer, bass, gitar, piano, sang og samspill!
I Bykirken Kulturskole utvikler, utforsker og utfolder vi oss sammen. Våre lærere er engasjerte og har lang erfaring som både utøvende musikere, produsenter og pedagoger. De evner å se elevens nivå – samtidig som de veileder elevene videre i sin musikalske utvikling.
Drømmer du fortsatt?
Vår kulturskole er for alle aldre. Mange voksne har gått med en drøm om å beherske et musikkinstrument. Den drømmen kan få liv hos oss! Derfor har vi ingen øvre aldersgrense. Du skal kunne stole på at barnet ditt blir godt tatt vare på gjennom sunne verdier, holdninger og omgivelser.
Lokalene våre er godt egnet til musikkundervisning, og vi har til og med en skikkelig scene, som vi håper at alle våre elever entrer!
Så kom og opplev hva musikk kan gjøre når du selv er en del av den!
Søk plass idag!
Hilsen
Kenneth Eriksen – daglig leder i Bykirken Kulturskole Tønsberg

Nå har DU mulighet til å få kulturskoleplass på Bykirken kulturskole! Søk idag!

Søk om kulturskoleplass for høsten 2023 idag!

Søk her: https://app.checkin.no/event/57494

Vi har også sponsede plasser for høsten 2023
Les mer om dette her: http://www.bykirkenkulturskole.no/2020/02/14/spennede-nyheter/

Hos oss er musikkglede og musikalsk utvikling de to viktigste strengene vi spiller på. Det å skape musikk sammen med andre er kjempegøy! Trommer, bass, gitar, piano, sang og samspill!
I Bykirken Kulturskole utvikler, utforsker og utfolder vi oss sammen. Våre lærere er engasjerte og har lang erfaring som både utøvende musikere, produsenter og pedagoger. De evner å se elevens nivå – samtidig som de veileder elevene videre i sin musikalske utvikling.
Drømmer du fortsatt?
Vår kulturskole er for alle aldre. Mange voksne har gått med en drøm om å beherske et musikkinstrument. Den drømmen kan få liv hos oss! Derfor har vi ingen øvre aldersgrense. Du skal kunne stole på at barnet ditt blir godt tatt vare på gjennom sunne verdier, holdninger og omgivelser.
Lokalene våre er godt egnet til musikkundervisning, og vi har til og med en skikkelig scene, som vi håper at alle våre elever entrer!
Så kom og opplev hva musikk kan gjøre når du selv er en del av den!
Søk plass idag!
Hilsen
Kenneth Eriksen – daglig leder i Bykirken Kulturskole Tønsberg

Takk til Tønsberg kommune for støtte

Bykirken Kulturskole retter en stor takk til Tønsberg kommune for støtten på kr 30.000.

Bykirken kulturskole ønsker å bety en positiv forskjell for byen, nærområdet og enkeltmennesker, og være en utstrakt hånd til barn og unge fra familier som ikke har økonomi til musikkundervisning.

Et av våre prosjekt er å jobbe for integrering og talentutvikling ved å tilby sponsede kulturskoleplasser for de som ikke har økonomiske midler til plass på kulturskole.
Elevene som får dette tilbudet vil få god undervisning av dyktige og engasjerte lærere, og de vil komme inn i et allerede etablert miljø som har fokus på positive musikkopplevelser og utvikling av musikalske ferdigheter.

Bykirken kulturskole startet opp august 2016, og opplever stadig økende søkning av elever i alle aldre som ønsker å lære å spille instrumenter, sang , og å lære samspill med andre. Vi satser på musikkglede, samspill, og undervisning innen rytmisk musikk.

Takk til Tønsberg kommune- som er med å bidra til latter, glede, mestring, og positive opplevelser for barn og unge.

Wow! Bykirken kulturskole i Tønsberg utvider med flere sanglærere!

Bykirken kulturskole i Tønsberg utvider med flere sanglærere! Vi er stolte av å ha to dyktige sangpedagoger som underviser i Complete Vocal Technique (CVT) på Bykirken kulturskole.

 

 Møt våre flotte sangpedagoger. 

Sølvi Anne Baarnes | Vokal 

Sølvi Anne er sanger og sangpedagog med utdanning fra Complete Vocal Institute i København/Oslo. Sølvi Anne synger mange sjangre, men har en forkjærlighet for soul og gospel. Med fokus på Komplett sangteknikk hjelper hun stadig flere sangere på alle nivåer i å bruke stemmens mange muligheter på en måte som er sunn! Teknikken passer alle stilarter og gir deg gode verktøy til å kunne bruke stemmen nøyaktig slik du ønsker. Musikkglede er i sentrum når Sølvi Anne underviser teknikk, formidlingsteknikker og improvisasjon til sangelevene i Bykirken Kulturskole!

 

Susanne Akerø-Kleven | Vokal

Susanne er utdannet sanger og sangpedagog ved Complete Vocal Institute i København, og innen musikk ved Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet som freelance sanger siden 2003, og deltatt i flere tv-program med sang og som korist.

Susanne jobber nå som sanger og underviser barn i sang, musikk & kor i Åssiden kirke, på Skoger skole, ved Drammen Kulturskole, ved Dansesonen i Asker . Hun har også vært sanginstruktør for Drammen Barne- og Ungdomsteater, og hatt feriekurs med både sang, dans og teater på kulturskoler og Skoger skole.

Susanne har bred erfaring når det gjelder sjanger, men er ekstra bevandret i soul, pop & gospel. Susanne bruker Komplett sangteknikk når hun underviser i sang, og fokuserer på sangglede og det å synge på en sunn måte for stemmen. Vi lærer alle på forskjellige måter, og dette streber hun etter beste evne å imøtekomme ved å bruke ulike metoder, verktøy og rytmikk. Hun underviser også formidling og improvisasjon, og hjelper sangerne å finne sitt eget uttrykk.

 

Søk om kulturskoleplass på Bykirken kulturskole for våren 2022 idag!

Søk om kulturskoleplass for våren 2022 idag!

SØK HER:  https://www.checkin.no/event/38475/paamelding-vaarsemesteret-2022-bykirkens-kulturskole

Vi har også sponsede plasser for våren 2022
Les mer om dette her: http://www.bykirkenkulturskole.no/2020/02/14/spennede-nyheter/

Hos oss er musikkglede og musikalsk utvikling de to viktigste strengene vi spiller på. Det å skape musikk sammen med andre er kjempegøy! Trommer, bass, gitar, piano, sang og samspill!
I Bykirken Kulturskole utvikler, utforsker og utfolder vi oss sammen. Våre lærere er engasjerte og har lang erfaring som både utøvende musikere, produsenter og pedagoger. De evner å se elevens nivå – samtidig som de veileder elevene videre i sin musikalske utvikling.
Drømmer du fortsatt?
Vår kulturskole er for alle aldre. Mange voksne har gått med en drøm om å beherske et musikkinstrument. Den drømmen kan få liv hos oss! Derfor har vi ingen øvre aldersgrense. Du skal kunne stole på at barnet ditt blir godt tatt vare på gjennom sunne verdier, holdninger og omgivelser.
Lokalene våre er godt egnet til musikkundervisning, og vi har til og med en skikkelig scene, som vi håper at alle våre elever entrer!
Så kom og opplev hva musikk kan gjøre når du selv er en del av den!
Søk plass idag!
Hilsen
Kenneth Eriksen – daglig leder i Bykirken Kulturskole Tønsberg