Takk til Tønsberg kommune for støtte

Bykirken Kulturskole retter en stor takk til Tønsberg kommune for støtten på kr 30.000.

Bykirken kulturskole ønsker å bety en positiv forskjell for byen, nærområdet og enkeltmennesker, og være en utstrakt hånd til barn og unge fra familier som ikke har økonomi til musikkundervisning.

Et av våre prosjekt er å jobbe for integrering og talentutvikling ved å tilby sponsede kulturskoleplasser for de som ikke har økonomiske midler til plass på kulturskole.
Elevene som får dette tilbudet vil få god undervisning av dyktige og engasjerte lærere, og de vil komme inn i et allerede etablert miljø som har fokus på positive musikkopplevelser og utvikling av musikalske ferdigheter.

Bykirken kulturskole startet opp august 2016, og opplever stadig økende søkning av elever i alle aldre som ønsker å lære å spille instrumenter, sang , og å lære samspill med andre. Vi satser på musikkglede, samspill, og undervisning innen rytmisk musikk.

Takk til Tønsberg kommune- som er med å bidra til latter, glede, mestring, og positive opplevelser for barn og unge.