Stor takk til Erikshjälpen for verdifull gave!

Bykirken Kulturskole retter en stor takk til Erikshjälpen Secondhand Tønsberg for gaven på kr 50.000.

Bykirken kulturskole ønsker å bety en positiv forskjell for byen, nærområdet og enkeltmennesker, og være en utstrakt hånd til barn og unge fra familier som ikke har økonomi til musikkundervisning.

Et av våre prosjekt fremover er å jobbe for integrering og talentutvikling ved å tilby sponsede kulturskoleplasser for de som ikke har økonomiske midler til plass på kulturskole.
Elevene som får dette tilbudet vil få god undervisning av dyktige og engasjerte lærere, og de vil komme inn i et allerede etablert miljø som har fokus på positive musikkopplevelser og utvikling av musikalske ferdigheter.

Bykirken kulturskole startet opp august 2016, og opplever stadig økende søkning av elever som ønsker å lære å spille instrumenter, sang , og å lære samspill med andre. Vi satser på musikkglede, samspill, og undervisning innen rytmisk musikk

Erikshjälpen Second Hand Tønsberg drives i samarbeid mellom Erikshjälpen i Sverige og Elihumenigheten Vestfold, og har som en av sine målesettinger å bruke eventuelt overskudd til å hjelpe barn og unge. Delvis lokalt og delvis gjennom stiftelsen i Sverige. Gaven fra Erikshjälpen vil bli brukt til sponsede kulturskoleplasser på Bykirken kulturskole.

Takk til Erikshjelpen – som er med på å gi liv til barns drømmer