Kurs for ansatte i barnehager – Minimusiker

Gi de ansatte i barnehagen din inspirasjon, gode pedagogiske verktøy, nye sanger og mye mer gjennom et kurs i Bykirken Kulturskole!

Denne høsten vil vi holde kurs spesielt tilpasset barnehageansatte. Ta kontakt med daglig leder Kristoffer Yddal Bjerke (kristoffer@bykirken.no/93098443) for nærmere informasjon og avtale.